Privacybeleid

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

LEAD Sports is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en is er dan ook verantwoordelijk voor dat uw gegevens correct worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

De verzamelde persoonlijke gegevens worden bewaard binnen Europa en de EER. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, behalve in situaties waarin dit een vereiste is die voortvloeit uit een wettelijke verplichting. LEAD Sports kan uw persoonsgegevens ook anderszins overdragen aan een derde partij in de situaties die hieronder in dit Privacybeleid zijn gespecificeerd.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

Wij verzamelen en bewaren de informatie over u die u zelf aan ons verstrekt, zoals naam, adres, e-mailadres en mobiel nummer, evenals informatie over hoe u door ons gecontacteerd wilt worden (via e-mail en/of sms ).

Bij aankoop en bezoek aan onze website verzamelen wij ook gegevens zoals elektronische identiteit, informatie over gekochte goederen, prijs, datum en eventuele retourzendingen. Als u deelneemt aan een evenement of contact met ons opneemt, verzamelen wij hierover ook uw persoonsgegevens.

In Zweden halen wij uw adresgegevens automatisch op en werken deze bij via het bevolkingsregister.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om uw identiteit vast te kunnen stellen
  • Verwerk uw bestellingen en retouren
  • Contact met u opnemen bij leveringsberichten of als er zich een probleem voordoet met de levering van uw producten
  • Neem contact met u op wanneer uw bestelling afgehaald kan worden
  • Beantwoord uw vragen via e-mail of via de klantenservice
  • Analyse en segmentatie voor gerichte campagnes
  • Informeer over evenementen
  • Leeftijdscontrole voor e-commerce (18 jaar)
  • Test en verbeter onze systemen, lever diensten
  • Voorkom fraude of misbruik van onze diensten

Opslagtijd

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de hierboven genoemde doeleinden te verwezenlijken of zolang wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te bewaren. Daarna worden uw gegevens verwijderd.

Welke rechten heb je?

Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die LEAD Sports heeft verwerkt onjuist zijn of in strijd met toepasselijke wetgeving zijn verwerkt, heeft u tevens het recht om te verzoeken dat deze persoonsgegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Dit doet u door ons een e-mail te sturen.

Wij kunnen uw verzoek tot verwijdering afwijzen als er wettelijke verplichtingen zijn die ons verhinderen bepaalde gegevens direct te verwijderen (bijvoorbeeld de Boekhoudwet). Het kan ook voorkomen dat de verwerking voor ons noodzakelijk is om juridische claims vast te stellen, af te dwingen of te verdedigen. Wanneer LEAD Sports op grond van de wet een dergelijk recht heeft, verwerkt u uw persoonsgegevens ook al heeft u verzocht om verwijdering ervan.

Als u van mening bent dat wij onjuist met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit De Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit .

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden niet voor reclamedoeleinden aan derden overgedragen of verkocht. Uw persoonsgegevens kunnen echter wel aan derden worden verstrekt indien dit nodig is om diensten aan u te verlenen, bijvoorbeeld aan leveranciers voor het beheer van het transport van bestelde producten en voor de analyse van uw persoonsgegevens voor het verspreiden van aanbiedingen. In de landen waar dit mogelijk is, kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden worden doorgegeven met het oog op het bijwerken van naam en adres via de burgerlijke stand of andere openbare registers.

De bedrijven waar wij gebruik van maken, zijn door ons gecontracteerd en mogen de aan hen ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met onze instructies. Wij zijn wettelijk verantwoordelijk voor de afhandeling die bij onze servicebedrijven plaatsvindt.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

LEAD Sports AB neemt de door de wet vereiste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet worden gemanipuleerd, verloren of vernietigd of dat onbevoegden er toegang toe krijgen. Onze beveiligingsroutines veranderen voortdurend in lijn met de technologische ontwikkeling.

Verplichte/functionele cookies

Dit type cookies is verplicht. Webpagina's en hun functies vereisen dat ze functioneren zoals bedoeld. Zonder deze cookies kunt u niet winkelen via onze e-commerce. Deze cookies helpen de gebruiksvriendelijkheid en prestaties van de webpagina’s te verbeteren en maken verschillende functies mogelijk.

Personalisatiecookies

Dit type cookie verzamelt informatie over hoe u websites gebruikt. Maatwerkcookies helpen ons onder meer om bijzonder populaire delen van onze website te identificeren. Hierdoor kunnen wij de inhoud van onze website beter aanpassen aan uw wensen, waardoor u een betere gebruikerservaring krijgt. De informatie die met dit soort cookies wordt verzameld, is niet gekoppeld aan een specifieke persoon.

Google Analytics

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Gegevens worden anoniem verzameld en er worden rapporten samengesteld over het aantal bezoekers, de tijd die op de pagina is doorgebracht en welke pagina's zijn bezocht. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u op de volgende link klikken: www.google.com/intl/en/policies/privacy

Contact

Heeft u vragen over hoe LEAD Sports omgaat met ledengegevens, neem dan contact met ons op. Zie contactgegevens hieronder. Als u vragen heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan of uw gegevens wilt overdragen, kunt u contact met ons opnemen administratie@leadsports.se.

LEAD Sports AB

Boerderij instellen

Upplands Väsby, 19491

Telefoon: 070-777 94 05

Org. nr: 559043-3727